• Polski
  • Español
  • English

Ostrzeżenie prawne

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), MECACONTROL POLSKA SP.ZOO (dalej „Mecacontrol Polska”), odpowiedzialny za tę stronę internetową udostępnia te informacje Użytkownikom w celu określenia ich Warunków użytkowania.
Oprócz treści przedstawionych tutaj, szczegółowe aspekty związane z ochroną danych osobowych i prywatności użytkowników tego serwisu zostały opisane w Polityce prywatności i Polityce plików cookies.

Tożsamość administratora danych

Nazwa firmy: MECACONTROL POLSKA SP.ZOO
CIF: PL526-289-13-04
Siedziba: 41-300 Drabrowa Górnicza. Ul Koksownicza 34. Regon 140259488
Telefon: 0327641750
E-mail: info@mecacontrol.com
Formularz kontaktowy: https://mecacontrol.pl/pl/kontact/
Nazwa domeny: https://mecacontrol.pl

Cel serwisu
Strona internetowa Mecacontrol Polska ma na celu informowanie klientów i potencjalnych klientów o jej produktach i / lub usługach, danych kontaktowych, lokalizacji itp. Ponadto, w stosownych przypadkach, będzie miało również na celu ujawnienie informacji związanych z sektorem działalności Odpowiedzialnego.

Normatywne
Działalność tej witryny podlega hiszpańskim i europejskim ramom prawnym, w szczególności następującym przepisom:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RGPD) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia, które reguluje przetwarzanie danych osobowych w krajach Unii Europejskiej.

Ustawa organiczna 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. O ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPD i GDD), norma regionalna (obowiązująca w Hiszpanii), która definiuje i rozszerza wiele pojęć i praw obecnych w RODO .

Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), reguła, która ma wpływ na te strony internetowe, które w pewien sposób prowadzą działalność gospodarczą za pomocą środków elektronicznych, takich jak ta sieć.

Warunki użytkowania i obowiązki
Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę Użytkownika, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania i przestrzegania warunków określonych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie. „Mecacontrol Polska” nie ponosi odpowiedzialności za szkody własne lub osób trzecich, powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z serwisu przez Użytkownika.
„Mecacontrol Polska” zapewnia dostęp do artykułów, informacji, usług i danych należących do Ciebie lub osób trzecich, przygotowanych wyłącznie w celach informacyjnych lub informacyjnych, które mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu prawnego lub orzecznictwa, a które odnoszą się do sytuacji ogólnych, a więc treść nie musi być koniecznie stosowana przez Użytkownika w określonych przypadkach. Dlatego zawartość tej strony internetowej nie może w żadnym wypadku być traktowana jako substytut porady prawnej.
„Mecacontrol Polska” zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się w sieci, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, bez obowiązku uprzedniego powiadamiania lub informowania Użytkowników o tych obowiązkach, rozumiejąc publikację jako wystarczającą w tym zakresie stronie internetowej.
Ta witryna internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania bez zakłóceń. Jednak „Mecacontrol Polska” nie wyklucza możliwości wystąpienia pewnych błędów programistycznych, braku określonej dostępności (np. Awarie serwera lub jego konserwacja) lub spowodowania siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków lub podobnych okoliczności, które uniemożliwić tymczasowy dostęp do serwisu. Podobnie „Mecacontrol Polska” nie może zagwarantować nieprzerwanego lub całkowicie bezbłędnego działania tej strony internetowej, ani nie ponosi odpowiedzialności za wirusy pochodzące z transmisji telematycznej infiltrowanej przez osoby trzecie, generowanej w celu uzyskania negatywnych wyników dla systemu komputerowego.
Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z tej strony internetowej lub ewentualnie oferowanych na niej usług lub produktów do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, porządkiem publicznym lub niniejszymi warunkami korzystania. W związku z tym „Mecacontrol Polska” nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane informacje i treści, między innymi na forach, czatach, generatorach blogów, komentarzach, sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia osobom trzecim publikowanie treści. Jednak zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 LSSI-CE, „Mecacontrol Polska” jest udostępniana wszystkim Użytkownikom, władzom i siłom bezpieczeństwa, aktywnie współpracującym przy wycofywaniu lub, w stosownych przypadkach, blokowaniu wszystkich tych treści, które mogą wpływać lub naruszać ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe , prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że ​​w sieci znajdują się treści, które mogą podlegać tej klasyfikacji, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym naszych pracowników.
„Mecacontrol Polska” zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do serwisu bez uprzedniego ostrzeżenia, na własne żądanie lub przez osobę trzecią, tym Użytkownikom, którzy naruszą nasze Warunki Użytkowania.

Własność intelektualna
Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i / lub grafika stanowią własność „Mecacontrol Polska” lub, w stosownych przypadkach, posiada licencję lub wyraźną autoryzacja autorów.
Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przez przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, a także jest zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych, a powielanie i / lub publikacja, w całości lub w części, strony internetowej lub jej przetwarzanie jest zabronione. komputer, jego dystrybucja, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przekształcanie, bez uprzedniej pisemnej zgody tego samego. „Mecacontrol Polska” zapewni przestrzeganie powyższych warunków, a także właściwe wykorzystanie treści prezentowanych na swoich stronach internetowych, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które jej dotyczą w przypadku naruszenia lub naruszenia tych praw przez część użytkownik.
Projekty, logo, teksty i / lub grafiki inne niż „Mecacontrol Polska” i które mogą pojawić się na stronie internetowej należą do ich odpowiednich właścicieli, którzy sami odpowiadają za ewentualne kontrowersje, które mogą się z nimi wiązać. W każdym przypadku „Mecacontrol Polska” ma od nich wyraźną i uprzednią zgodę. „Mecacontrol Polska” uznaje na korzyść ich właścicieli odpowiednie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, a samo ich wzmianka lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności Odpowiedzialnego za nie, ani nie oznacza poparcia, sponsorowania lub zalecenie przez to samo.

Linki do stron trzecich
„Mecacontrol Polska” może udostępniać Użytkownikowi linki lub inne elementy umożliwiające dostęp do innych stron internetowych należących do osób trzecich. Nie sprzedajemy produktów i / lub usług wymienionych stron, do których prowadzą linki, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie, ani za zawarte w nich informacje, ich prawdziwość lub legalność, ani za jakiekolwiek skutki, które mogą się pojawić.
W każdym przypadku „Mecacontrol Polska” oświadcza, że ​​przystąpi do natychmiastowego usunięcia wszelkich treści, które mogłyby naruszać krajowe lub międzynarodowe prawo, moralność lub porządek publiczny, przystępując do natychmiastowego wycofania przekierowania na wspomnianą stronę internetową, informując właściwe organy treść, o której mowa.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Relacje między Stroną Odpowiedzialną a Użytkownikiem są regulowane we wszystkich skrajnościach przez prawo hiszpańskie, któremu obie strony wyraźnie się podporządkowują. Językiem pisania i interpretacji tej informacji prawnej jest język hiszpański. W celu rozstrzygnięcia wszelkich kontrowersji lub kwestii związanych z niniejszą witryną lub działaniami na niej opracowanymi, „Mecacontrol Polska” i Użytkownik wyrażają zgodę na poddanie się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania Użytkownika.